ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ”

Ref.No: 65045100
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1996
Approval date: 14.02.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 1.467,36 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top