ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 62158100
Start date: 01.09.2002
End date: 31.08.2011
Approval date: 06.12.2002
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 103.840,00 €
Scientific Responsible: PAPADRAKAKIS
Email: mpapadra@central.ntua.gr
Go to Top