ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (ΘΡΙΑΣΙΟ, ΠΕΡΑΜΑ)

Ref.No: 61089700
Start date: 16.10.1996
End date: 16.04.1998
Approval date: 21.11.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 161.408,67 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top