ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ref.No: 61057500
Start date: 01.01.1994
End date: 01.01.2001
Approval date: 14.01.1994
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: U.P.E.P.TH
Budget: 2.641.232,57 €
Scientific Responsible: ANASTASIOS FILIPPAS
Go to Top