ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15% ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΙ.Λ.

Ref.No: 65072000
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2005
Approval date: 22.11.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 88.041,08 €
Scientific Responsible: Prof. THEODOROU
Email: ntheodor@central.ntua.gr
Go to Top