ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΓΕΤ (63/1149)

Ref.No: 67035700
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2005
Approval date: 12.04.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 2.207,33 €
Scientific Responsible: Prof. ARTHOUROS ZERVOS
Email: zervos@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top