ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΓΕΤ 2002

Ref.No: 67052300
Start date: 01.11.2002
End date: 31.12.2004
Approval date: 07.02.2003
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2002, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 9.693,43 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top