ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 15% ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΜΥ

Ref.No: 65192200
Start date: 20.05.2011
End date: 21.03.2017
Approval date: 22.07.2011
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 30.000,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. FIKIORIS
Email: gfiki@cc.ece.ntua.gr
Go to Top