ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 15 % ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ref.No: 65154200
Start date: 01.09.2006
End date: 31.12.2016
Approval date: 26.01.2007
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: NAVAL AND MARINE HYDRODYNAMICS
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KONSTANTINOS MPELIMPASAKIS
Email: kbel@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top