ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΚΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2010-2012

Ref.No: 65183900
Start date: 01.10.2010
End date: 31.12.2017
Approval date: 24.11.2010
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 90.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KEKOS
Email: kekos@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top