ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΕΤ ΕΤΟΥΣ 2001

Ref.No: 67051700
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2007
Approval date: 12.04.2002
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 61.278,74 €
Scientific Responsible: Prof. STAMATAKI
Email: stamat@metal.ntua.gr
Go to Top