ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Ref.No: 63074700
Start date: 01.06.1996
End date: 31.05.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: INTAS
Budget: 45.000,00 €
Scientific Responsible: POLUKARPOS PISSIS
Email: ppissis@central.ntua.gr
Go to Top