ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ GIS.

Ref.No: 63045400
Start date: 01.01.1994
End date: 31.10.1994
Approval date: 02.09.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: MED-CAMPUS, E.O.K.
Budget: 102.420,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. MARKOS MPONAZOUNTAS
Email: bonazoun@central.ntua.gr
Go to Top