ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ref.No: 68030201
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2000
Approval date: 06.04.2000
Department: DIATMIMATIKO
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 99.427,77 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS SIMITZIS
Email: simj@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top