ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ref.No: 62185900
Start date: 16.08.2004
End date: 15.09.2004
Approval date: 19.11.2004
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: NOSOKOMEIO "ATTIKON"
Budget: 3.540,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top