ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

Ref.No: 63101501
Start date: 01.04.1998
End date: 31.03.2003
Approval date: 26.09.2003
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: TMR, E.C.
Budget: 7.366,00 €
Scientific Responsible: FRAGKISKOS KOLISIS
Email: kolisis@chemeng.ntua.gr
Go to Top