ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ ΕΤΟΥΣ 2006-2007

Ref.No: 65165800
Start date: 01.09.2006
End date: 30.06.2007
Approval date: 15.02.2008
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 87.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS TSAMAKIS
Email: dtsamak@central.ntua.gr
Go to Top