ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ TEFLON ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 62072300
Start date: 28.06.1995
End date: 28.05.1996
Approval date: 20.07.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: Π.Α.Β.Ε., FEST A.E.
Budget: 11.738,82 €
Scientific Responsible: IOANNIS PAPPAS
Email: ipap@central.ntua.gr
Go to Top