ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΝ “ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΕ” ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΑ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ref.No: 62112000
Start date: 07.01.1999
End date: 07.03.1999
Approval date: 14.01.1999
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: ETOIMO SKURODEMA MESSINIAS EPE
Budget: 3.116,65 €
Scientific Responsible: HARALAMPOS TSOUTRELIS
Email: tsoutrel@metal.ntua.gr
Go to Top