ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ

Ref.No: 67035501
Start date: 01.03.2000
End date: 31.10.2003
Approval date: 07.02.2003
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2002, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 2.568,58 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS KOUREMENOS
Go to Top