ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6082

Ref.No: 65178600
Start date: 01.12.2009
End date: 30.11.2011
Approval date: 15.12.2009
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: HRISTOS PANAGOPOULOS
Email: chpanag@metal.ntua.gr
Description: THE MAIN AIM OF THIS RESEARCH STUDY IS THE EFFECT OF HYDROGEN INCORPORATION INTO THE SURFACE LAYERS OF 6082. AL ALLOY AT DIFFERENT CATHODIC CHARGIN CONDITIONS. AFTERWARDS, DETAILED RESEARCH INVESTIGATIONS ABOUT THE MORPHOLOGY THE CRYSTALIC STRUCTURE AND
Go to Top