ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (COMTER ID)

Ref.No: 63064900
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1997
Approval date: 02.05.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: JOULE, E.O.K.
Budget: 90.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. VOUTSINAS
Email: spyros@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top