ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΝΤΗΖΕΛ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ

Ref.No: 62121100
Start date: 01.07.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 04.11.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: CHEMO ELLAS
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAKOPOULOS
Email: cdrakops@central.ntua.gr
Go to Top