ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΦΟΡΟΥ ΧΑΛΚΟΥΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΕΚΧΥΛΙΣΗΣ

Ref.No: 62107400
Start date: 01.08.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 08.10.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: TVX GOLD HELLAS
Budget: 9.159,50 €
Scientific Responsible: Prof. STULIANI LEONARDOU-AGATZINI
Email: agatzi@metal.ntua.gr
Go to Top