ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΤΠΠΛ

Ref.No: 63068300
Start date: 01.04.1997
End date: 30.10.1997
Approval date: 15.05.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, E.O.K.
Budget: 61.628,76 €
Scientific Responsible: Prof. THEANO FOTIOU
Email: thfotiou@central.ntua.gr
Go to Top