ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΒΙΟΜΗ- ΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΝΑTΖΜΕΝΤ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟΣ 4)

Ref.No: 63028300
Start date: 01.01.1992
End date: 31.12.1992
Approval date: 01.02.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: E.O.K.
Budget: 49.718,57 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS XIROKOSTAS
Go to Top