ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΕΥ

Ref.No: 65122600
Start date: 01.06.2002
End date: 01.06.2003
Approval date: 05.07.2002
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΕΥ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS GERAKIS
Email: President@arch.ntua.gr
Go to Top