ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Β & Δ ΑΘΗΝΑΣ

Ref.No: 68004300
Start date: 20.03.2003
End date: 30.06.2005
Approval date: 26.06.2003
Department: NETWORK MANAGEMENT CENTER OF NTUA
Financier: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, UPEPTH/UPETHO
Budget: 962.044,85 €
Scientific Responsible: Prof. VENIERIS
Email: venieris@cs.ntua.gr
Go to Top