ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ-ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 61070502
Start date: 15.04.1997
End date: 15.04.1998
Approval date: 27.11.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: P.E.P. ATTIKIS
Budget: 70.432,87 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top