ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΕΛ.

Ref.No: 62190500
Start date: 02.06.2005
End date: 01.04.2006
Approval date: 10.03.2005
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: OASA/ETHEL
Budget: 82.110,00 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAKOPOULOS
Email: cdrakops@central.ntua.gr
Go to Top