ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΦΑΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΓΡΟΥ – ΣΤΕΡΕΟΥ

Ref.No: 66002000
Start date: 01.10.1994
End date: 31.12.2003
Approval date: 04.11.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 23.477,63 €
Scientific Responsible: Prof. FOUNTI
Email: mfou@central.ntua.gr
Go to Top