ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Ref.No: 61049900
Start date: 01.02.1993
End date: 01.02.1994
Approval date: 30.03.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: STRIDE, G.G.E.T.
Budget: 3.521,64 €
Scientific Responsible: Prof. FOUNTI
Email: mfou@central.ntua.gr
Go to Top