ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΘΣ/ΕΜΠ

Ref.No: 66006200
Start date: 01.03.1999
End date: 28.02.2009
Approval date: 06.04.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 58.694,05 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. GIANNAKOGLOU
Email: kgianna@central.ntua.gr
Go to Top