ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ

Ref.No: 66003400
Start date: 30.08.1995
End date: 30.08.2000
Approval date: 12.10.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 117.388,11 €
Scientific Responsible: KURIAKOS PAPAILIOU
Email: kpapail@ltt.mech.ntua.gr
Go to Top