ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ref.No: 68005300
Start date: 01.07.1998
End date: 31.05.2000
Approval date: 25.02.1999
Department: DEN UPARHEI
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 117.388,12 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top