ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ref.No: 63053300
Start date: 01.03.1995
End date: 30.09.1998
Approval date: 13.06.1995
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 49.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. SERAFETINIDIS
Email: aseraf@central.ntua.gr
Go to Top