ΕΝΤΑΞΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ref.No: 61127600
Start date: 04.02.1998
End date: 04.08.1998
Approval date: 22.02.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΤΕΡΠΣ, U.PE.HO.D.E.
Budget: 22.010,27 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. DIAKOULAKI
Email: diak@chemeng.ntua.gr
Go to Top