ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ “Η ΑΥΓΗ”

Ref.No: 61115000
Start date: 01.10.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 04.11.1999
Department: DEN UPARHEI
Financier: G.G.E.T.
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top