ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ

Ref.No: 66005300
Start date: 01.04.1997
End date: 31.03.2012
Approval date: 19.02.1998
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 176.082,16 €
Scientific Responsible: PAPANIKOLAOU
Email: papa@deslab.naval.ntua.gr
Go to Top