ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΤΜ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2003-2004

Ref.No: 65133006
Start date: 01.09.2003
End date: 30.06.2004
Approval date: 15.09.2004
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 13.965,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr
Go to Top