ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Α.Τ.Μ. 1998-1999

Ref.No: 65098801
Start date: 01.09.1998
End date: 30.06.1999
Approval date: 11.05.2000
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 12.325,75 €
Scientific Responsible: Prof. AMALIA-MARIA MPALODIMOU
Email: ambal@central.ntua.gr
Go to Top