ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2005-2006. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2004.

Ref.No: 67054000
Start date: 01.06.2004
End date: 31.12.2006
Approval date: 12.04.2005
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2004, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 46.492,91 €
Scientific Responsible: KOLLA-MIMIKOU
Email: mmimik@chi.civil.ntua.gr
Go to Top