ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ref.No: 65206400
Start date: 01.01.2015
End date: 31.12.2017
Approval date: 06.05.2015
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 32.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top