ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Ω.Σ. ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

Ref.No: 62100100
Start date: 01.02.1998
End date: 28.02.1999
Approval date: 19.02.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: SIKA HELLAS
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. VINTZILAIOU
Email: elvintz@central.ntua.gr
Go to Top