ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΠΑ

Ref.No: 68032400
Start date: 01.09.1997
End date: 31.12.1999
Approval date: 13.05.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 88.041,09 €
Scientific Responsible: Prof. OUZOUNOGLOU
Email: nnap@otenet.gr
Go to Top