ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛ-ΜΗ

Ref.No: 68030300
Start date: 01.01.1997
End date: 29.02.2000
Approval date: 26.03.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 237.072,71 €
Scientific Responsible: Prof. OUZOUNOGLOU
Email: nnap@otenet.gr
Go to Top