ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Ref.No: 61061000
Start date: 14.04.1994
End date: 14.04.2004
Approval date: 24.06.1994
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 79.236,97 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS KOUTSOPOULOS
Email: koutsop@survey.ntua.gr
Go to Top