ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65050900
Start date: 01.02.1996
End date: 31.12.1997
Approval date: 29.02.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 293.470,28 €
Scientific Responsible: THEMISTOKLIS XANTHOPOULOS
Email: thxanth@central.ntua.gr
Go to Top