ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ref.No: 65041700
Start date: 01.11.1995
End date: 31.12.1998
Approval date: 14.12.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 29.347,02 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top