ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΙΙ.

Ref.No: 65044600
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1996
Approval date: 14.02.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 4.654,44 €
Scientific Responsible: IOANNIS PALUVOS
Email: jpalyvos@chemeng.ntua.gr
Go to Top